Napoleon Coins

1804-1814

  • Napoleon I (1804-1814) 20 Francs Gold 1806 Q Perpignan Pcgs Au50 Rare
  • Napoleon I (1804-1814) 20 Francs Or Gold 1809 W Lille Ngc Xf45 Rr Ttb + Scarce
  • Napoleon I (1804-1814) 20 Francs Gold 1813 Cl Genoa Genova Pcgs Xf45
  • 1st Empire, 1804-1814 20 Francs Tye Transtitle Big Head 1807 A Ttb Nap
  • I Empire Napoleon (1804-1814) 10 Cent 1808 In Paris Pcgs Ms64
  • Napoleon I (1804-1814) 20 Francs Or Gold 1813 Q Perpignan 13,033 Ex
  • France Napoleon 1st (1804-1814) 40 Francs Reverse Republic 1806 U (turin)
  • Napoleon I (1804-1814) 20 Francs Or Gold 1809 M Toulouse 4,971 Ex Rare
  • Napoleon 1st (1804-1814) 1/2 Franc Year 12 Ma (marseille)
  • Napoleon I (1804-1814) 40 Francs Or Gold 1809 W Lille 5,907 Ex Pcgs Au 55 Rare